Wednesday, 1 November 2006

Van Socrates tot Wittgenstein 2006

VAN SOCRATES TOT WITTGENSTEIN (INLEIDING IN DE FILOSOFIE: HISTORISCH)
EERSTE DEEL: ANTIEKE EN MIDDELEEUWSE FILOSOFIE

Van Socrates tot Wittgenstein (Inleiding in de Filosofie: Historisch), (WB1BD3022) wordt gegeven op maandag en woensdag van 9.00-10.45 uur in Ruppert Rood. Met uitzondering van maandag 20-11 in C010 AARD en met uitzondering van woensdag 15-11 en 06-12 in Klein AARD en op woensdag 22-11 in Ruppert A. Deze cursus is niet voor filosofie studenten.

Docenten prof. dr. J.M. van Ophuijsen & dr. C. Robbiano
Weblog http://weblog.leidenuniv.nl/users/robbianoc/


Programma en voorbereiding (N.B. Na college herlezen!)

1. Robbiano & van Ophuijsen Inleiding & Presocratici (kosmos en kennis)
maa 13 nov. 2005, Ruppert Rood

2. van Ophuijsen, woe 15 nov. Sofisten, Socrates en Plato
Klein AARD (Budapestlaan 4) Handboek: 7-14 (inleiding); 61-73 (Sofisten); 74-82 (Socrates); 83-90 (Plato)

3. Robbiano, maa 20 nov. Geliefde of gevaarlijke tegengestelden? Heraclitus & Parmenides
in C010 AARD Handboek: 15-60 (Presocratici)
Reader: Heraclitus (alleen vertaling) of kijk naar
http://faculty.evansville.edu/tb2/courses/phil211/burnet/

4. van Ophuijsen, woe 22 nov. Plato en Aristoteles: kennis en zijn
Ruppert A Handboek: 90-105, 110-15 (Plato); 116-141 (Aristoteles)
Reader: Plato over het goede: zon, lijn en grot

5. Robbiano, maa 27 nov. Hoe te leven, wat te doen? Plato en Aristoteles: ethiek
Ruppert Rood Handboek: 105-10 (Plato), 141-147 (Aristoteles)
Reader: Aristoteles: het Goede Leven en de Deugd

6. van Ophuijsen, woe 29 nov. Aristoteles: metafysica
Ruppert Rood Handboek: herhalen Aristoteles (116-147), inz. 127-40

7. Robbiano, maa 4 dec. Epicurus en Stoa
Ruppert Rood Handboek: 152-165 (Epicurus); 165-178 (Stoa)
Reader: Epictetus

8. Van Ophuijsen, woe 6 dec. Van scepsis tot mystiek? Academie van Scepsis t/m Neoplatonisme
Klein AARD Handboek: 178-182 (Scepticisme); 191-206 (nieuw Platonisme, Plotinus)
Reader: Sextus Emp.

9. Van Ophuijsen, maa 11 dec. Christen, muslim, jood? Late oudheid en Middeleeuwen. Vragen Ruppert Rood Handboek: 206-30
Reader: Augustinus

10. woe 13 dec. in Educatorium Alfa Tentamen: uit 6 vragen 4 kiezen; N.B. reader meebrengen, mits schoon!

No comments: