Wednesday, 10 January 2007

Goede Leven 2007

Deugdethiek is in de mode. Maar wat houdt zij precies in? Om deze vraag te beantwoorden gaan we terug naar haar wortels: de ethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino. Duidelijk zal worden in welke (teleologische) context de deugdethiek is ontstaan. Maar de actuele relevantie van deze denkers zal niet uit het oog worden verloren. 

[clik hier om De student als medeonderzoeker. Semi-onderwijskundige beschouwingen n.a.v. de collegereeks "Het Goede Leven: Antieke en Middeleeuwse deugdethiek" 2007 te lezen, geschreven op 15 mei 2007, na het einde van het college]


Cursus: WB2BD3010
ECTS-punten 7,5
Periode 3: 05-02-2007 t/m 13-04-2007: week6 t/m week15
Tijd en Plaats: (een kaart van de Uithof kan je hier vinden)
Dagcollege
Dinsdag 11.00-12.45: BG 036 muv 06-02 in BG 267 ( Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6)
Donderdag 13.15-15.00: Minnaert 208 (Minnaertgebouw , Leuvenlaan 4)
Avondcollege Donderdag 19.00-22.00: UNNIK 222 (W.C.van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2)


Docent: dr. C. Robbiano, chiara.robbiano at phil.uu.nl
Weblog: weblog.leidenuniv.nl/users/robbianoc
Google Group: groups.google.com/group/goede-leven


Voorbereiding
Voor elk college gaat iedereen de primaire teksten (van Aristoteles, Thomas, Hursthouse) lezen die op het programma staan.
Kom altijd op college met de tekst van Aristoteles: C. Pannier en J. Verhaeghe (vert.), Aristoteles Ethica Nicomachea (Hist. Uitgeverij Groningen 1999).
Iedereen wordt verzocht voor elk college om een vraag over de tekst te stellen en/of op een vraag van een medestudent te beantwoorden. Gebruik dit als een warming up voor het college. Ik heb hiervoor een Google Group geopend: groups.google.com/group/goede-leven.

Programma (concept)
Het programma van het dag- en het avondcollege loopt parallel.

e.g. week 6 (5-9feb), college 1 betekent dinsdag 6 feb, 11.00-12.45 voor dagstudenten en donderdag 8 feb, 19.00-20.30 voor avondstudenten;

e.g. week 6 (5-9feb), college 2 betekent donderdag 8 feb, 13.15-15.00 voor dagstudenten en donderdag 8 feb, 20.45-22.00 voor avondstudenten


week 6 (5-9feb), college 1

Spelregels, programma; inleiding.

Aristoteles, Ethica Nicomachea (EN), Boek 1 (vooral hfdst 1-6; 9; 13): het goede; eudaimonia; eigen functie van de mens.

week 6 (5-9feb), college 2

Aristoteles, EN, Boek 2 (vooral hfdst 1-7), Aretê: deugd/voortreffelijkheid. EN, Boek 3, 1-7, Handelen tegen zijn zin, uit onwetendheid. Arist. tegen Socrates, keuze.

week 7 (12-16feb), college 1
Aristoteles, EN, Boek 3, 8-15; Aristoteles, EN, Boek 4, deugden; EN, Boek 5, rechtvaardigheid


week 7 (12-16feb), college 2

Aristoteles, EN, Boek 6, Phronêsis en Sophia. Samenhang tussen phronêsis en de ethische deugden, de verhouding tussen het redelijke en het strevende deel van de ziel. Aristoteles, EN, Boek 8 & 9: vriendschap (als het lukt)


week 8 (19-23feb), college 1

Aristoteles, EN, Boek 7 & Boek 10 Genot & Filosofische levenswijze. Intellectualistische conceptie van eudaimonia: de menselijke natuur overstijgen en leven zoals goden. Autarchie.

week 8 (19-23feb), college 2

Thomas van Aquino: De deugden van de mens, de antropologische grondslagen van de deugdethiek. Wat is de deugd? Een kwaliteit van verschillende vermogens van de ziel: van de zintuiglijke streefvermogens; van de wil; van het praktische verstand; van het beschouwelijke verstand.
(thuis R.A te Velde, red., De deugden van de mens, Thomas van Aquino: De virtutibus in communi, Baarn 1995, artikelen 1-7, 28-46)


week 9 (26feb-2maart), college 1

Thomas van Aquino: De deugden van de mens. De oorzaak van de deugd: verworven en geschonken (hoop, geloof en liefde) deugden; het goede.
(thuis Thomas, De deugden van de mens, artikelen 8-13, 46-70)

week 9 (26feb-2maart), college 2

Moderne Deugdethiek: inleiding & het "neo-Aristotelianism" van Hursthouse.


week 10 (5-9maart), zelfstudie & 'take-home' tentamen

zelfstudie (herlees je aantekeningen en lees Hutchinson, "Ethics", in Barnes 1995, The Cambridge Companion to Aristotle Cambridge, 195-232, waar al de hoofdbegrippen van Aristoteles' ethica aan de orde komen) & 'take-home' tentamen: tentamenvragen op weblog op donderdag 8 MAART


week 11 (12-16maart)

op maandag 12 MAART voor 10uur 's ochtends tentamen + presentatie en papervoorstel mailen aan de docent


In de loop van week 11 (12-16maart) weekend inbegrepen
resultaten tentamen, goedkeuring voorstellen op weblog (anoniem, met studentenummer); volgorde presentaties met naam en onderwerp op weblog.


week 12 (19-23maart)

vanaf thuis: mailconsultatie (stuur mij een mail als je feedback wilt over het tentamen en over je voorstel) & voorbereiding voor presentatie: elk student moet aan zijn/haar presentatie werken.

Verplichte onderdelen voorbereiding presentatie:

1.(deadline: 22maart middernacht)
Studenten worden verzocht om de titels van boeken/ artikelen (secundaire literatuur) die ze voor hun presentatie en paper gebruiken toe te voegen aan een becommentarieerde bibliografie over de ethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino en de hedendaagse deugdethiek

Waar? Niet op de Gougle Group maar op het Writeboard Het Goede Leven
http://123.writeboard.com/8afb8f6eec11f814c/login
Password: arete

Voeg aan deze becommentarieerde bibliografie toe:

- 1 nieuwe titel (of meerdere titels);

- commentaar (een kort uitleg van 100-300 woorden over de inhoud en/of invalshoek van het item) op 2 aanwezige (of door jou toegevoegde) titels; tenminste één ervan met behulp van een recensie.


2. Selecteer een klein primaire tekst (of twee kleine teksten, in totaal 1 à 2 A4tjes) die de basis zal vormen van jouw presentatie: Post jouw tekst op ons Google Group: groups.google.com/group/goede-leven niet later dan twee dagen voor je presentatie (je mag word documenten of pdf uploaden)


week 13 (26-30maart), college 1: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)
week 13 (26-30maart), college 2: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)

week 14 (2-6april), college 1: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)
week 14 (2-6april), college 2: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)

week 15 (9-13april), college 1: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen) ofwel thuiswerken aan essay afhankelijk van aantal studenten
week 15 (9-13april), college 2: 3/5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen) ofwel thuiswerken aan essay afhankelijk van aantal studenten


Zondag 15 middernacht: deadline voor inleveren van papers: mailen aan de docent

Spelregels
In het schrijven van de paper hoeven de studenten op niveau 2 geen originele stelling te hebben (ze mogen een overzicht presenteren van stellingen die ze hebben gevonden in de secundaire literatuur - maar ze mogen wel een originele stelling verdedigen als ze dat willen); terwijl een originele vraag of stelling is geëist voor studenten op niveau 3.


Tentamen (30%): 'take-home' tentamen (tentamenvragen op weblog op 8 maart voor 13uur, moet ingeleverd worden vóór 10uur 's ochtends, maandag 12 maart): beantwoord de vragen en schrijf een voorstel voor de presentatie en paper, met een selectie van primaire en secundaire lit. en een stelling/ hoofdvraag
(N.B. toegangseis voor toelating tot presentaties en paper is een 5 of meer voor het tentamen)
Discussie op Google Groups, presentatie, bijdragen aan becommentarieerde bibliografie en verdere deelname (30%):

1. Iedereen wordt verzocht voor elk college om een vraag over de tekst te stellen en/of op een vraag van een medestudent te beantwoorden. Gebruik dit als een warming up voor het college. Google Group: groups.google.com/group/goede-leven.

2. Studenten worden verzocht om de titels van boeken/ artikelen (secundaire literatuur) die ze voor hun presentatie en paper gebruiken toe te voegen aan een becommentarieerde bibliografie over de ethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino en de hedendaagse deugdethiek (deadline: 22maart middernacht)

Waar? Niet op de Gougle Group maar op het Writeboard Het Goede Leven
http://123.writeboard.com/8afb8f6eec11f814c/login
Password: arete

Voeg aan deze becommentarieerde bibliografie toe:

- 1 nieuwe titel (of meerdere titels);

- commentaar (een kort uitleg van 100-300 woorden over de inhoud en/of invalshoek van het item) op 2 aanwezige (of door jou toegevoegde) titels; tenminste één ervan met behulp van een recensie.

3. Selecteer een klein primaire tekst (of twee kleine teksten, in totaal 1 à 2 A4tjes) die de basis zal vormen van jouw presentatie. Post op ons Google Group: groups.google.com/group/goede-leven een message niet later dan twee dagen voor je presentatie, met de titel van je presentatie en van je file/bestand (je mag bijvoorbeeld een word document of een pdf maken) en upoload deze file zodat iedereen hem beschikbaar heeft. Lees aub van tevoren de teksten die de medestudenten voor iedereen beschikbaar hebben gesteld en die ze zullen bespreken tijdens hun presentatie.


Paper (40 %): de paper mag, en zal meestal, gaan over hetzelfde onderwerp van de presentatie. Lengte tussen 2500 en 4000 woorden: ik waardeer kort en bondig schrijven.
Veel plezier!

No comments: