Friday, 1 September 2006

Geschiedenis van de Kentheorie I 2006

In deze cursus wordt het onderscheid tussen a priori- en a posteriori kennis behandeld aan de hand van teksten van onder meer Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino en Johannes Duns Scotus. Centraal staat de vraag: waar is onze zekere kennis op gebaseerd? Verandert de vraag over kennis of blijft het een variëren op hetzelfde thema?

Keuze vak Major
WB2BD3003
niv.2 en 3 (zie onder)

http://www.phil.uu.nl/onderwijs/wijsbegeerte/2006-2007/perioderoosters/Per1VTBA06.shtml

Tijd: 2006-2007, Periode 1 (11 sept t/m 10 nov), Maandag 17.15-19.00 Donderdag 9.00-10.45
Plaats: Ruppert 135

Docenten: prof. dr. J.M. van Ophuijsen (JMvO); dr. C. Robbiano (CR),
Gastdocent: drs. C. van Sijl (CvS)

Weblog: http://weblog.leidenuniv.nl/users/robbianoc

Programma

Maandag 11 september, 1: JMvO, Inleiding

Maandag 11 september, 2: CR, Presocratici [rationaliteit/speculatie - empirie/ervaring - intuïtie; waarheid, opvatting]


Donderdag 14 september, 1 & 2: CR, Presocratici. Lees: Popper, K.R., 1998, "Back to the Presocratics" Essay 1, 7-26, in Popper, K.R., Friemuth Petersen, A. & Mejer J. eds., The World of Parmenides: Essays on the Presocratic Enlightenment,London: klik hier: pdf


Maandag 18 september, 1 & 2 : JMvO, Plato, Meno, 80d-86c; 96d-100b (einde) klik hier: pdf; Plato, Politeia, Lees: 502d-511e (zon,lijn); 511e-521b (grot), klik hier: pdf Cl.West.Phil 153-162; Plato, Theaetetus [late systematische reflectie]


Donderdag 21 september, 1 & 2: CR, Aristoteles, Ethica Nicomachea, 6, 3-7, klik hier: pdf Cl.West.Phil 253-256; of klik hier:pdf met Ned. vertaling [globaal begrip van wat kennis heet en plaatsing van kennis in het geheel van filosofie, 5 intellectuele deugden (vormen van kennis): technê, epistêmê, nous, sophia (epistêmê + nous), phronêsis; aitia: als filosofie kennis van oorzaken is, wat voor kennis heb je?] Aristoteles, De Anima, klik hier: pdf Cl.West.Phil 201-207 [van zintuiglijke waarneming tot en met nous]


Maandag 25 september, 1: JMvO, Plato & Aristoteles: gemeenschappelijke factoren (die dezelfde zullen blijven tot Ockham, met uitzondering van het Hellenisme) en verschillen (immanent/ transcendent; waardering zintuiglijke waarneming...)

Maandag 25 september, 2: CR/ JMvO Conclusie eerste gedeelte. Vragen.


Donderdag 28 september, 1 & 2: CvS: Stoa en Epicurus

Maandag 2 oktober, 1: CvS: Scepsis

Maandag 2 oktober, 2: JMvO: Conclusie Hellenisme; Augustinus


Donderdag 5 oktober, 1: CR, Plotinus, Enneade V.9 [5.], 1-4 (Loeb) klik hier: pdf

Donderdag 5 oktober, 2: JMvO, Middeleeuwen (I): Thomas van Aquino, Summa Thologica, First part, Questions 84-87, op zijn minst de ‘I answer that’-gedeelten. Te vinden bv. op http://www.newadvent.org/summa/


Maandag 9 oktober, 1: JMvO Middeleeuwen: Scotus

Maandag 9 oktober, 2: JMvO Middeleeuwen: Ockham, klik hier:pdf; Conclusie


Donderdag 12 oktober: zelfstudie


Maandag 16 oktober: zelfstudie + email consultatie met Jan

Donderdag 19 oktober: zelfstudie; 'take-home' tentamen: tentamenvragen op weblog


Maandag 23 oktober: geen college: voor 10uur 's ochtends tentamen mailen aan de docenten

Donderdag 26 oktober: geen college: email consultatie met individuele afspraken over presentatie en paper.


Maandag 30 oktober: 3 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)
1. Heuvel, Karin v/d (Presocr.) N2, primaire tekst: klik hier
2. Mulder, Jesse, (Parmenides) N3, primaire tekst:
3. Vuillemin, Alix, (Presocratici) N3, primaire tekst:
Tentamens terug & evt. extra feedback

Donderdag 2 november: 5 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)
1. Visser, TIm de, (Democr./Epicurus) N3, primaire tekst: klik hier
2. Rutten, Ellen, (Epicurus) N3, primaire tekst:
3. Kouw, Ivo (Plato, Theaetetus) N2, primaire tekst: klik hier
4. Snoek, Maria, (Plotinus) N3, primaire tekst:
5. Water, Bart de, (Plotinus/Aristot.) N2, primaire tekst: klik hier

Maandag 6 november: 6 presentaties (15min presentatie, 5 min vragen)
1. Glas, Jenny, (Thomas/Aristoteles) N3, primaire tekst: klik hier
2. Plaisier, Elma, (Thomas/Aristot.) N3, primaire tekst:
3. Nijenhuis, Agnes (Thomas/ Ockham) N2, primaire tekst: klik hier: Thomas; klik hier: Ockham
4. Bos, Raoul, (Ockham/Aristoteles) N2, primaire tekst: klik hier
5. Kamphorst, Bart, (Ockham/Plato) N3, primaire tekst: klik hier
6. Veldt, Nynke v/d, (Ockham) N3, primaire tekst: klik hier

Donderdag 9 november: 6/7 presentaties (10-15min presentatie, 5 min vragen)
1. Geels, Arend, N3, primaire tekst: klik hier
2. Lensen, Sjimmie (Scotus/Ockham) N2, primaire tekst:
3. Simons, Maarten (Duns Scotus) N2, primaire tekst:
4. Rijn, Johan van, N2 , primaire tekst:
5. Brouwer, Addo, N3 (nous), primaire tekst:
6. Hage, Jonne, (Plato) N3, primaire tekst: klik hier
(7. Dekker, Renate, (scepticisme) N3, primaire tekst: )

Zondag 12 middernacht: deadline voor inleveren van papers: mailen aan beide docenten


Spelregels


In het schrijven van de paper hoeven de studenten op niveau 2 geen originele stelling te hebben (ze mogen een overzicht presenteren van stellingen die ze hebben gevonden in de secundaire literatuur - maar ze mogen wel een originele stelling verdedigen als ze dat willen); terwijl een originele vraag of stelling is geëist voor studenten op niveau 3.

Toets
Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van het probleem van het fundament van zekere kennis in Oudheid en Middeleeuwen. Vaardigheid in het lezen en interpreteren van filosofische teksten. Vaardigheid in het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Tentamen (40%): 'take-home' tentamen (tentamenvragen op weblog op donderdag 19, moet ingeleverd worden voor 10uur 's ochtends maandag 23 oktober): beantwoordt de vragen en schrijf een voorstel voor de presentatie en paper, met een selectie van primaire en secundaire lit. en een stelling/ hoofdvraag (die besproken zal worden via e-mail op dond. 26 oktober)
(N.B. toegangseis voor toelating tot presentaties en paper is een 5 1/2 of meer voor het tentamen)

Paper (40 %): de paper mag, en zal meestal, gaan over hetzelfde onderwerp van de presentatie. Lengte tussen 2500 en 4000 woorden: we waarderen kort en bondig schrijven. Studenten worden verzocht om de titels van boeken/ artikelen die ze voor hun presentatie en paper gebruiken toe te voegen aan deze bibliografie en tenminste voor 2 items een kort uitleg daarbij te geven (100-300 woorden) over de inhoud en/of invalshoek van het item. Iedereen zal zo bijdragen aan een becommentatieerde bibliografie over kentheorie. Klik hier om naar het writeboard te komen waar een begin van bibliografie over kentheorie te vinden is (password wordt op college doorgegeven).

Presentatie en verdere deelname (20%): mail ruim voor uw presentatie een klein stuk primaire tekst dat u wilt bespreken aan chiara.robbiano at phil.uu.nl, die het beschikbaar voor iedereen zal stellen op de weblog.Lees aub van tevoren de teksten die de medestudenten voor iedereen beschikbaar hebben gesteld en die ze zullen bespreken tijdens hun presentatie.

No comments: