Sunday, 11 November 2007

VAN SOCRATES TOT WITTGENSTEIN (INLEIDING IN DE FILOSOFIE: HISTORISCH)

Van Socrates tot Wittgenstein (Inleiding in de Filosofie: Historisch, WB1BD3022) wordt gegeven op maandag van 15.15-17.00 uur in Ruppert 114 en dinsdag van 15.15-17.00 uur in Ruppert 033. Deze cursus is niet voor filosofie studenten.

Literatuur:
1) voor eerste deel: Handboek Geschiedenis 1 (te koop op de Onderwijsadministratie Wijsbegeerte, Bezoekadres: Heidelberglaan 6)
2) voor eerste deel: pdfs en links met primaire teksten, zie onder
3) voor eerste en laatste deel: Anthony Kenny (ed.), The Oxford Illustrated History of Western Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2001. (pb). ISBN10: 0-19-285440-2

EERSTE DEEL: GESCHIEDENIS VAN DE ANTIEKE EN MIDDELEEUWSE FILOSOFIE (scroll naar beneden voor docent en programma tweede deel)

Docenten
prof. dr. J.M. van Ophuijsen; email: Jan.vanOphuijsen at phil.uu.nl
dr. C. Robbiano; email: chiara.robbiano at phil.uu.nl
M. van Houte; email: maarten.vanhoute at phil.uu.nl

Programma en voorbereiding (N.B. Na college herlezen!)
1. maa 12 nov. CR & JvO
Inleiding (JvO) & Presocratici(CR): The View from Nowhere

2. di 13 nov. CR
De eerste metafysische stappen
Handboek: 7-14 (inleiding); 15-65 (Presocratici)
Prim. tekst: Arist, Metafysica 1, 1-5 classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.html

3. maa 19 nov. MvH
Sofisten, Socrates en Plato
Handboek: 66-77 (Sofisten); 78-85 (Socrates); 86-93 (Plato)
Prim. tekst: Plato, Meno, 80d-86c; 96d-100b (einde)

4. di 20 nov. MvH
Plato: kennis en zijn
Handboek: 93-119
Prim. tekst: Plato, Phaedo, 95e-105b“Socrates paused awhile, and seemed to be absorbed in reflection.” t/m “Yes, he said, I entirely agree and go along with you in that.”; Plato, Politeia, 502d-511e (zon,lijn); 511e-521b (grot)

5. ma 26 nov. CR
Aristoteles en het Goede Leven
Handboek: 143-148 (Aristoteles)
Prim. tekst: Aristoteles, Ethica Nicomachea, Boek I, 1,2,6; Boek II, 1,2,5,6; Boek X,6-7

6. di 27 nov. JvO
Aristoteles' Metafysica: substantie, zijn en waarheid
Handboek: 120-143 (Aristoteles)
Prim. tekst: Aristoteles' Metafysica, boek 12 classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.html

7. maa 3 dec MvH
Epicurus, Stoa & Scepsis
Handboek: 152-166 (Epicurus); 166-179 (Stoa); 179-183 (Scepticisme);
Prim. tekst: Epictetus, extracts from Discourses, Book 1 en Epicurus, Brief aan Menoikeus en Sextus Empiricus.

8. di 4 dec CR & JvO
Na scepsis: mystiek? De (Neo-)Platonische traditie
Handboek: 191-227 (nieuw Platonisme, joods & christelijk denken)
P. Spade in Oxford History ed. A. Kenny: pp. 55-82 t/m ‘The twelfth century’
Prim. tekst: Plotinus, Over de drie aanvangshypostasen of, in het Engels, Plotinus: Ennead V, First Treatise, The three initial Hypostases

9. maa 10 dec. JvO
Aristotelische traditie
P. Spade in Oxford History ed. A. Kenny: pp. 82-105
Prim. tekst: Augustinus, Quaestio de ideis en Thomas van Aquino.

10. di 11 dec. 15.00-17.00 Tentamen in Educatorium Alfa: essayvragen beantwoorden [vermoedelijk uit ca. 6 vragen ca. 4 kiezen]


TWEEDE DEEL: GESCHIEDENIS VAN DE MODERNE FILOSOFIE, VAN DESCARTES TOT WITTGENSTEIN

Docent: Mark Aalderink, email: Mark.Aalderink@phil.uu.nl

Programma en voorbereiding
1. maa 17 dec.
Inleiding en Descartes
Oxford History: pp. 107-127

2. di 18 dec.
Rationalisme: Spinoza
Oxford History: pp. 146-158

3. maa 7 jan. 2008
Empirisme: Hume
Oxford History: pp. 128-145, 158-66

4. di 8 jan.
Politieke filosofie: Hobbes en Rousseau
Oxford History: pp. 314-332

5. maa 14 jan.
Duits Idealisme I: Kant
Oxford History: pp. 166-192

6. di 15 jan.
Duits Idealisme II: Hegel
Oxford History: 193-206, 337-341

7. maa 21 jan.
Romantiek: Schopenhauer en Nietzsche
Oxford History: pp. 211-221

8. di 22 jan.
Analytische filosofie: Frege en Wittgenstein
Oxford history: pp. 244-274

9. maa 28 jan.
Vragenuurtje

10. di 29 jan.
Eindtoets

No comments: